En utvecklare i ett IT outsourcing team.

IT-utveckling med Indpro – så går det till

Vi har utarbetat en egen modell för globala IT-leveranser, som vi utvecklat och vässat under drygt tio år. Vi levererar systemutveckling med kompetens inom både frontend och backend. Vår metodik för leverans och samarbete utgår från SCRUM och vårt primära arbetsverktyg är Jira.

När du tar kontakt med oss på Indpro börjar vi givetvis alltid med att diskutera era behov. Så här ser processen ut, steg för steg:

  • 1. Behovsanalys
  • Vad behöver ni hjälp med? Och hur sätter vi upp det åt er? För att svara på de frågorna börjar vi med att träffas och känna på varandra. Sedan gör vi en gemensam workshop, där vi utforskar era behov och hur vi tillsammans kan lösa dem.

  • 2. Lösningsförslag
  • Efter vår workshop lägger vi fram ett lösningsförslag som beskriver förslag på struktur, kompetens, process, scope och teknik. Ibland tar vi även fram en wireframe med förslag på design. Vi diskuterar och justerar tillsammans med er.

  • 3. Uppstart
  • När vi är överens om vad som ska göras lägger vi på Indpro upp de verktyg som behövs och planerar projektet. Vi jobbar som sagt gärna i Jira, och lägger då upp allt så att det bara är för er att kliva in i projektet. Om vi ska hjälpa er att bygga ett dedikerat team sker även rekrytering i denna fas.

  • 4. Utveckling och leverans
  • Vi jobbar enligt gängse metodik och utifrån Indpros samarbetsmetod. Den omfattar utveckling av kod, test av kod, kodgranskning, commit, leveranser och demo. Om ni föredrar det införlivar vi oss i er process, annars jobbar vi fullt ut utifrån Indpros process.

  • 5. Uppföljning / förbättring
  • Eftersom vi jobbar enligt SCRUM-metodik utvärderar och förbättrar vi kontinuerligt arbetet. Efter varje iteration ser vi över vad vi gjorde bra, vad vi gjorde mindre bra, och vad vi borde börja med.

Vill du ha ett eget dedikerat team eller hjälp med ett avskilt projekt?

Du behöver inte ha bestämt dig för det när du tar kontakt med oss. Vi utgår från era behov, och ser gemensamt över hur vi bäst hjälper dig att lösa dem: om det är ett eget team av systemutvecklare som jobbar löpande bara för dig. Eller om det passar bättre med ett avgränsat, tidsbegränsat projekt.

Ofta är projektformen ett bra sätt att börja. Dels för att det ger oss möjlighet att lära känna varandra, dels för att det ger er ett avgränsat, mindre test som låter er validera att samarbetet fungerar bra.