IT outsourcing.

Vi tar hand om ditt IT-projekt

Med tio års erfarenhet av globala IT-leveranser har vi skaffat en både bred och djup kunskap av projekt inom webbutveckling och mjukvaruutveckling. När du lägger ut ditt projekt på oss tar vi helhetsansvar för leveransen, men du kan även välja att vara så delaktig i processen som du själv önskar.

Skillnaden mellan projekt och att ha ett dedikerat outsourcing team hos oss, är att projektformen innebär fasta tid- och kostnadsramar. Vår erfarenhet är att ett avgränsat projekt är ett bra sätt att inleda samarbetet, för att sedan växla upp.

Webbutveckling och mobil utveckling är de områden där vi alltid har folk – då kan vi oftast påbörja samarbetet så fort ni ger klartecken, och vara igång inom två veckor. Om vi inte har de resurser ni behöver hos befintlig personal, är vi igång inom 6-8 veckor.

Transparens är viktigt för oss. Vi jobbar med agila verktyg, framför allt Jira.
Vi lägger upp projektet i Jira så att det bara är för er att kliva in. Ni kan sedan följa hur arbetet framskrider, och plocka ut tidrapporter om ni så önskar. Det ger er en total insyn i det arbete som görs i ert projekt.

Vår transparens innebär också att ni vid uppstart får insyn i utvecklarnas egna tidsestimat för varje enskilt arbetsmoment. Att våra utvecklare gemensamt bryter ner projektet i enskilda moment, och själva sätter sina tidsestimat, skapar engagemang och committment.

Vår spetskompetens ligger inom:

  • Webbutveckling

  • Mobila plattformar

  • Saas

  • E-handelslösningar

  • EPiServer

  • Magento