Vilka tekniker kan våra IT-konsulter? 

Vi hjälper er att få tag i rätt IT-konsulter, med erfarenhet av utveckling i flera olika språk och på olika plattformar. Vi kan bidra med resurser både inom backend och frontend-utveckling.

Inom backend-utveckling jobbar vi mestadels med:

  • Net
  • Java
  • Python
  • PHP
  • js

Inom frontend-utveckling använder vi olika moderna ramverk, till exempel:

Vad utmärker en IT-konsult hos oss?

Kreativ – ger förslag på lösningar.

Självgående – behöver inte handhållning.

Hjälper kunden framåt – våra IT-konsulter bidrar med den expertis ni behöver.

Vi erbjuder våra IT-konsulter frihet under ansvar, vilket ger våra kunder drivna och erfarna utvecklare. Lyhördhet och förmåga att ställa rätt frågor är andra viktiga egenskaper när vi rekryterar.

On-site och off-site

Vårt största utvecklingscentrum finns i Bangalore i Indien. I Sverige finns vi i Kista.

Många av våra utvecklare är tillgängliga för arbete on-site på kundens svenska kontor. Vi tar regelbundet hit IT-konsulter för såväl kortare som längre uppdrag on-site.

IT-tjänster

Vi erbjuder systemutveckling, webbutveckling och mobilutveckling. Våra samarbeten är ofta långsiktiga, där kunden har ett eget team av IT-konsulter som fungerar som en del av IT-avdelningen.

Våra IT-konsulter arbetar ofta i tätt samarbete med kundens eget utvecklarteam för att ta fram komplexa IT-tjänster.

Hur mycket måste kunden speca?

Vi arbetar agilt, vilket innebär att vi premierar kommunikation över dokumentation.

Vi har svenska projektledare som stöttar upp kommunikationen och underlättar samarbetet mellan team och kund. Självklart hjälper våra projektledare även våra kunder att ta fram tydliga specar.

Våra processer och vår arbetsmetodik är utformad för att nå tydlighet i kommunikationen, för bästa resultat.

Våra it-konsulter arbetar agilt.

 

Vilket språk används i samarbetet?

Vi har svensk personal på plats i vårt utvecklingscenter i Bangalore, och erbjuder alltid svensk projektledare. Våra utvecklare är engelskspråkiga och all dokumentation görs på engelska.

När vi rekryterar prioriterar vi utvecklare med erfarenhet av att arbeta globalt. Många av våra IT-konsulter är därför vana vid att utveckla IT-tjänster för såväl europeiska som amerikanska kunder.

Kompetensbristen i IT-branschen

Kompetensbristen inom IT-branschen i Sverige är akut. Utvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter är samtliga bristyrken idag. För många företag är det inte bara svårt att rekrytera utvecklare till den egna IT-avdelningen, det blir också allt svårare att hitta IT-konsulter med rätt kompetens.

Det är denna utmaning vi på Indpro bidrar till att lösa.

Genom att erbjuda svenska projektledare med tydlig kommunikation och svensk leveranskvalitet, får svenska företag tillgång till global kompetens. Så att svenska företag kan fortsätta att utveckla framgångsrika IT-tjänster.

Vi hjälper er att växa!

Fler indiska IT-konsulter i Sverige

De senaste åren har antalet IT-konsulter som arbetskraftsinvandrat från Indien ökat kraftigt. Totusentals indiska ingenjörer kommer till Sverige för att leverera IT-tjänster hos svenska IT-bolag. De möter det stigande behovet av spetskompetens inom IT-sektorn. Enligt Svenskt Näringsliv är det hög utbildningsnivå och goda kunskaper i engelska som gör att just indiska IT-konsulter är så attraktiva på den svenska arbetsmarknaden.

Våra IT-konsulter har lång erfarenhet av att utveckla IT-tjänster.

 

Varför anlita IT-konsulter?

Det finns flera skäl till att företag plockar in IT-konsulter i verksamheten. En är att man vill ha en flexibel kostnadskostym, med möjlighet att skala ner, eller upp, snabbt. Detta minskar den ekonomiska risken i bolaget.

En annan anledning är att verksamheten behöver spetskompetens i en begränsad omfattning, och därför inte vill anställa. Det kan också handla om att ta in extra resurser vid en arbetstopp,

Ytterligare ett skäl till att anlita IT-konsulter är att man helt enkelt inte har kunnat rekrytera den kompetens som krävs. Denna anledning blir allt vanligare när kompetensbristen ökar.

IT-konsulter som en del av IT-avdelningen

Bland våra kunder är det många som vill anlita IT-konsulter på lång sikt. Dessa utvecklare blir då en bestående del av företagets egen IT-avdelning.

Våra kunder anlitar ofta en grupp med två, tre, ibland upp till femton utvecklare, som bildar ett eget team hos oss. Utvecklarna sitter i vårt utvecklingscenter, men kan också sitta hos kunden, antingen under en avgränsad period eller permanent.

Fördelen med att ha ett eget team av utvecklare hos oss är att du får en långsiktighet i samarbetet. Det skapar effektivitet och bygger kunskap. Vår låga personalomsättning gör det möjligt att arbeta med samma utvecklare under många år.

Oavsett vad skälet är till att just din organisation behöver IT-konsulter, så har vi de resurser du söker.