Blogg

  • Svårt att rekrytera utvecklare? Resursbristen är här för att stanna

  IT-konsulter

  Tycker ni att det är svårt att rekrytera utvecklare? Det är inte så konstigt – det råder skriande brist på utvecklare i Sverige. Och det ser inte ut att bli bättre framöver. I takt med att allt fler branscher digitaliseras växer behovet av IT-kompetens. År 2022 kommer det att behövas 70.000 utvecklare i Sverige, enligt en prognos från branschorganisationen IT- och Telekomföretagen.

  I Stockholm är kompetensbristen så stor att den fått konjunkturen att bromsa in, enligt Stockholms Handelskammare. Andreas Hatz.

  – När Stockholm växlar ned så kan det drabba hela Sveriges ekonomi. Kompetensbristen måste lösas genom att ge företagen bättre förutsättningar att rekrytera global talang men också insatser för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, sägerAndreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

  Bristen på utvecklare är alltså inte bara ett problem för ert företag – det är ett problem för hela samhället.

  Vad kan vi göra för att lösa situationen?

  1 Utbilda fler.
  Förutom de traditionella utbildningarna på högskolor, universitet och yrkeshögskolor satsar nu privata aktörer på att snabbutbilda utvecklare. På 12 veckor ska studenterna bli anställningsbara IT-konsulter.
  Som enskilt IT-företag kan man engagera sin personal som lärare vid olika utbildningar – dels för att bidra till tillväxten av IT-kompetens men också för att fånga upp nya talanger.

  2 Rekrytera utländska utvecklare till Sverige.
  Närmare 4.500 indier fick arbetstillstånd i Sverige förra året och nästan alla arbetar med IT och teknik.
  I Stockholm är den svåra bostadsmarknaden en bromskloss som gör det svårare att locka globala talanger, vilket bland annat Spotify har klagat på.

  3 Anlita globala resurser på plats utomlands.
  Offshore och nearshore outsourcing är idag en naturlig del av erbjudandet hos de flesta större IT-leverantörer. Det handlar inte längre om att kapa kostnader, det handlar om att hitta rätt kompetens.

  Vad mer kan vi göra – vilka idéer har ni? 

 • Se video om hur det går till här