Blogg

  • Så jobbar vi med GDPR

  Hur fungerar det med GDPR när man samarbetar med utvecklare utanför Europa? Den frågan får vi allt oftare sedan den nya europeiska datalagen GDPR trädde i kraft i maj.

  Om data ska lagras utanför EU träder speciella krav in. De har vi självklart koll på, och efterlever genom både processer och avtal.

  Men vi strävar efter att i största möjliga mån låta våra utvecklare arbeta direkt i kundens miljöer, via säkra accesspunkter. Det är därför sällan vi har anledning att lagra känslig data hos oss, varken i Sverige eller vid vårt leveranscenter i Indien.

  Vi garanterar att vårt samarbete med kunder efterlever GDPR genom:

  1 Säker lagring av känslig data

  Vi går igenom all data innan samarbetet startar, för att kartlägga vilken data som ska behandlas och huruvida datan kategoriseras som känslig under GDPR.

  2 Godkända avtal

  De avtal vi upprättar med våra kunder följer Datainspektionen och Dataskyddsförordningens regler för behandling av personuppgifter.

  3 Hög säkerhet i vårt leveranscenter

  Vi håller en hög säkerhet vid vårt leveranscenter i World Trade Center i Bangalore, Indien. Vi använder biometrisk access för inpassering och vi har stringenta processer för att kontrollera när och hur data behandlas.

  4 Kontinuerlig utbildning och audits

  Vi genomför regelbundet audits av våra policys och processer, och vi utbildar fortlöpande vår personal i GDPR, både i Sverige och i Indien. 

 • Se video om hur det går till här