7 tips för att rekrytera systemutvecklare

Att rekrytera systemutvecklare är de flesta CTOer och IT-chefer vana vid – men hur går det till att rekrytera utländska konsulter på distans? Läs våra 7 bästa tips!

Rekrytering av systemutvecklare utomlands är på många sätt inte så annorlunda från i Sverige – teknikvärlden är sig ganska lik jorden runt. Men det finns en del saker du vill ha koll på. Följ tipsen i vår rekryteringsguide – när du ska anlita IT-konsulter på distans.

1 Kolla anställningstiden

Curriculum vitae, eller CV, är det mest populära formatet för att presentera erfarenhet och utbildning jorden runt. Men beroende på vilket land du rekryterar i kan det vara olika saker du behöver titta på.

En faktor som kan vara relevant är anställningstid. På Indpro har vi lång erfarenhet av att rekrytera systemutvecklare i Indien. Där är det viktigt att kontrollera att utvecklaren inte har hoppat runt mellan för många arbetsgivare. Genom att byta jobb kan systemutvecklare få upp sin lön rejält. Därför finns det en hel del personer som har satt i system att byta jobb regelbundet, ibland så ofta som ett par gånger om året.

Anställer du någon som hoppat runt mycket är risken stor att de snabbt hoppar bort från dig också.

 

2 Räkna tekniker för systemutvecklaren

En annan viktig faktor i CV:t handlar om vilken typ av utvecklare du vill ha – en som vill lära sig nytt, eller en som trivs med att förvalta?

Driver du en startup eller annat snabbrörligt bolag behöver du troligen utvecklare som vill utvecklas genom att lära nytt. Då är det klokt att ta en titt i CV:t – har kandidaten arbetat med fler än en teknik? Har hen lagt till nya ramverk och språk?

Behöver du utvecklare som jobbar med förvaltande uppgifter, kanske i ett äldre system, vill du troligen tvärtom vill söka efter kandidater som hållit sig till samma teknik – och är nöjda med det.

Systemutvecklare arbetar vid skrivbordet. Foto. Unsplash

 

3 Ta erfarenheter med en nypa salt

I Sverige finns en tendens att man ogärna vill skryta, och ibland värderar systemutvecklare sin egen insats för lågt. I andra kulturer kan det tvärtom vara så att kandidater tenderar att en överdriva sin arbetserfarenhet.

Vår erfarenhet från många års rekryteringsarbete i Indien är att kandidater är duktiga på att berätta om bra saker de har gjort, och dessutom ofta saltar sina meriter.

För att klargöra vilken erfarenhet kandidaten verkligen har gäller det att ställa specifika frågor under intervjun. Ni bör också kontrollera med referenser att tidigare anställningar stämmer i tid och omfattning. Går rekryteringen via ett konsultbolag kan ni kräva att de gör detta – på Indpro sköter vi självklart detta åt våra kunder.

Om en viss kompetens är viktig bör du be kandidaten att visa upp kod hen har skrivit. Du kan också gå själv in och kolla systemutvecklarens sida på Github.

4 Begär arbetsprover

För att vara helt säker på att matchningen är rätt kan du även be kandidater att göra ett arbetsprov inom systemutveckling. Plocka ut ett problem från ert system och be systemutvecklaren att lösa det.

Om du inte har möjlighet att skapa ett eget arbetsprov finns det bra verktyg för utvärdering att använda. På Indpro använder vi oss av tester från rekryteringsplattformen Codility för att få en uppfattning om vad systemutvecklarna kan.

 

5 Ställ rätt frågor

När du intervjuar systemutvecklare öga mot öga kan du få ett mer personligt intryck av kandidaten, till exempel genom att småprata vid kaffeapparaten. Det missar man vid distansrekrytering.

Ett sätt att kompensera för detta är att ställa frågor där kandidaten får visa hur hen tänker.

Exempel på frågor:

  • Hur ställer du dig till om du skulle behöva jobba med ett nytt utvecklingsspråk?
  • Vad vill du ha uppnått om fem år?
  • Nämn en sak som du inte har gillat på dina tidigare arbetsplatser?
  • Vad är viktigast för dig, hög lön eller en balans mellan arbete och fritid?

I Indien är det ganska ovanligt att arbetsgivare bryr sig om livet utanför arbetsplatsen. Därför behöver man ställa tydliga frågor för att få veta mer om systemutvecklarens personliga sidor, som exempelvis fritidsintressen och familj.

Ett annat sätt att få en uppfattning om en kandidat är titta på personens aktivitet på sociala medier. Till exempel kan de grupper som systemutvecklaren med i på LinkedIn säga något om dennes omvärldsintresse. Följer hen kanske tekniksidor, nytänkande bolag och välrenommerade universitet?

6 Notera vilka frågor kandidaten ställer

I Sverige är vi vana vid en öppen kultur med platta hierarkier. Så ser det inte ut i de flesta andra länder. I Indien är hierarkierna på en arbetsplats betydligt starkare och du kan därför inte vänta dig att få lika tuffa frågor av en indisk systemutvecklare som när du intervjuar en svensk.

Det är dock en god idé att notera vilken typ av frågor kandidaten ställer. Frågar personen om utvecklingsmöjligheteter? Är hen nyfiken på vilka tekniker ni använder? Vill hen veta hur ofta ni har utvecklingssamtal? Verkar kandidaten påläst kring ert företag?

Allt detta är indikationer både på vilken personlighet systemutvecklaren har, och på hur intresserad hen faktiskt är av rollen.

Svensk företagskultur kan locka systemutvecklare.

 

7 Sälj in det svenska arbetssättet

Att sälja in jobbet och företaget är förstås alltid viktigt vid intervjuer. När du rekryterar utländska systemutvecklare är det svenska förhållningssättet till arbetet en USP som du bör lyfta fram.

Att svenska arbetsplatser har en plattare organisation innebär att det finns möjlighet för systemutvecklare att komma med egna idéer, ställa frågor och att prata med vem som helst i organisationen. Inget av detta är en självklarhet i andra länder, och i Indien där Indpro verkar är det rentav ovanligt.

Det är också sällsynt med öppna och tillgängliga chefer. Bjud därför gärna på dig själv under intervjun, och var inte rädd att visa vem du är. Din egen öppenhet kan vara det som fäller avgörandet – och hjälper dig att få rätt systemutvecklare till projektet.

Varmt lycka till med din rekrytering av systemutvecklare på distans!