Blogg

  • Nya certifieringar: Scrum Product Owners

  SCRUM Product Owners team

  Stort grattis till Suresh, Marie, Satyendra och Ullas – som alla nyligen blev certifierade som Scrum Product Owners!

  En professionell Scrum Product Owner kan uppvisa kunskap om och förståelse för Scrum och rollen som produktägare. Han eller hon har förmåga att tillämpa den kunskapen i praktiken.

  De fyra anställda som nu har certifierats är Satyendra Kumar Singh, teknisk arkitekt, och projektledarna Marie Wärn, Ullas M och Suresh Kumar R.

  ”Jag har fått ökad förståelse för produktägarrollens komplexitet. Du behöver lyssna på behoven hos alla stakeholders, och försäkra dig om att produkten möter deras förväntningar. Men du måste också fokusera på MVP och ROI”, säger Marie.

  ”Utbildningen har fördjupat vår förståelse för kundsidan, och för de utmaningar som kunderna möter när de tar produkten och specifikationerna vidare. Vi har fått kunskap och verktyg för att identifiera de viktigaste arbetsuppgifterna, och prioritera det som måste göras. Det har också gett en djupare förståelse för hur vi kan arbetar med sprint-, review- och retrospektivmöten”, säger Suresh.

  ”Som projektledare på Indpro behöver du hantera många olika delar av mjukvarans livscykel. Kursen hjälpte oss att finjustera våra förmågor, och har gett oss ett försprång i projektstyrning”, säger han.

 • Se video om hur det går till här