Systemutveckling – vi bygger helhetslösningar

Behöver du hjälp med systemutveckling? Vi jobbar med helhetslösningar inom systemutveckling och bygger skräddarsydda system åt våra kunder.

 Snabb rekrytering – få in rätt resurser fort.

 Flexibla resurser – rätt kompetens, när du behöver den.

 Beprövade processer – effektiva och säkra processer för ett lyckat resultat.

 Svensk projektledning –  bra kommunikation är nyckeln till framgångsrik systemutveckling.

Några av de språk våra konsulter har gedigen erfarenhet av att utveckla i är:

  • .Net
  • Java
  • PHP
  • Python

AWS och Azure

De flesta system utvecklas för att vara molnbaserade SaaS-lösningar, och vi jobbar både med AWS och Azure.

Vi arbetar såväl frontend som backend. Inom frontend handlar det ofta om webbutveckling och vi arbetar då med ramverk som Angular och React. Vi bygger också mobilappsklienter för iOS och Android.

Vi hjälper även våra kunder med att utveckla API:er för server/backend. Våra utvecklare bygger dessa på modern microservice-arkitektur i molnet, med AWS och Azure.

Exempel på systemutveckling vi har gjort tillsammans med kunder:

Systemutveckling för Fenix begravningsbyrå.

  

FENIX. För vår kund Fenix begravning har vi tagit fram en microservice-baserad arkitektur i React. Systemutvecklingen är gjord med .Net i AWS.

 

MatHem och Indpro samarbetar kring systemutveckling.

  
MATHEM. Vi har arbetat med MatHem.se ända sedan denna svenska e-handelssuccé startade. MatHem har flera team av systemutvecklare hos oss som arbetar med bland annat AWS, .Net, Python, Angular och Salesforce.

Kommunikation nummer ett vid systemutveckling

Att ha tillgång till rätt teknisk kompetens är avgörande vid systemutveckling. Men att utveckla system handlar inte i första hand om tekniska lösningar – utgångspunkten måste alltid vara kundens behov och verksamhet.

För att lyckas med systemutveckling är det avgörande att kommunikationen mellan beställare och utvecklare fungerar bra. Särskilt viktigt är det i uppstartsskedet, när en gemensam vision för resultatet ska tas fram och omsättas i tekniska specifikationer.

Vi erbjuder alltid våra kunder stöd i att speca projekt. Vår erfarenhet är att det får samarbetet att löpa så smidigt som möjligt, och säkerställer att resultatet stämmer med kundens vision.

Vi har också alltid svenska projektledare med i uppstarten av projekt för att kommunikationen ska gå så smidigt som möjligt.

I agil systemutveckling är människor och kommunikation de viktigaste verktygen. Det tankesättet präglar våra processer.

 

Agil systemutveckling

Vi arbetar självklart med agil systemutveckling, och våra projektledare är certifierade Scrum masters.

När agila metoder kom i början av 2000-talet förnyade de systemutvecklingen. Agil betyder lättrörlig, och metodiken stod för ett nytt sätt att tänka och arbeta i projekt.

Agila metoder består av ett antal olika principer, där grundtanken är att det i en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar verkligheten.

Det agila tankesättet var en reaktion mot att många IT-projekt misslyckades för att de var fastlåsta vid en orealistisk plan, och mot att för mycket tonvikt lades vid byråkratisk dokumentation – istället för att fokusera på resultatet.

Basen i det agila arbetet är att jobba iterativt och inkrementellt. I praktiken innebär det att utvecklarna gör delleveranser regelbundet enligt ett schema, istället för att vänta och släppa all systemutveckling i en enda stor leverans. Att göra kontinuerliga förbättringar ingår också i det agila tankesättet.

En annan sak som utmärker det agila arbetssättet är att man formulerar mål och visioner, snarare än detaljerade tekniska krav.

På Indpro har vi arbetat agilt sedan företaget grundades 2005. I början fick vi ofta stötta våra kunder i att lära sig det agila arbetssättet, men idag är kunskapen om agil systemutveckling utbredd.

Jira – ett verktyg för agil systemutveckling

Det finns många verktyg som stöttar agil systemutveckling. Vi använder oss av projektstyrningsverktyget Jira för våra projekt. Jira är det största på marknaden och möter väl våra kunders såväl som våra egna behov av struktur, transparens och mätbarhet.

Med hjälp av Jira kan våra kunder följa arbetet med systemutvecklingen löpande och få inblick i hur arbetet fortskrider.

En viktig del av vår process är att våra systemutvecklare sätter sina egna tidsestimat. Det innebär att våra medarbetare tar ansvar, känner ett större engagemang och får kontroll över sitt arbete.

I slutändan översätts detta till att våra kunder får bättre leveranser.