Behöver du utvecklare som kan React? 

Vi arbetar med front-end-utveckling och de senaste ramverken inom Javascript. Vi har resurser med kompetens inom React.

Behöver ni tillfällig hjälp av en front-end-utvecklare specialiserad på React?  Eller söker ni löpande stöd med utveckling? Vi har de resurser ni behöver.

Vi erbjuder:

Projektutveckling med React.

Dedikerade team med React-kompetens.

Utvecklare on-site.

  

Projektutveckling med React

Har ni behov av kompetens inom React till ert projekt? Vi har resurser med rätt kunskap och erfarenhet. Vi bidrar också med styrning av projektledare som är erfarna och SCRUM-certifierade.

 Dedikerade team med rätt kompetens

 Vi arbetar med långsiktiga partnerskap. Många av våra kunder har dedikerade team av utvecklare. Utvecklarna sitter hos oss eller on-site. De fungerar som en förlängning av kundens IT-avdelning och ofta löper samarbetet över många år. Storleken på teamen varierar från tre till femton utvecklare. Vi skalar upp i takt med kundens behov. 

Utvecklare on-site 

Våra utvecklare har erfarenhet av globala projekt med samarbete på distans. De kan även arbeta on-site hos kunden i Sverige. När ni inte behöver ha era utvecklare tillgängliga on-site arbetar IT-konsulterna som regel från vårt största utvecklingscenter i Bangalore, Indien. 

Varför React?

Det är idag en självklarhet att använda ett ramverk eller bibliotek när man utvecklar moderna webbapplikationer. Det sparar otroligt mycket tid, arbete och kod och är därför ett måste när man utvecklar dynamisk webb. Utvecklarna lägger mer tid på funktionalitet snarare än projektets struktur, när man använder ett bibliotek eller ramverk. 

Frågan är vilket ramverk som är bäst för det projekt man ska utveckla. 

Flera faktorer spelar in i valet. Har ni redan utvecklare på plats? Då är deras tidigare kunskap och kompetens en viktig faktor i beslutet. Men om ni ska rekrytera nya utvecklare, själva eller via ett konsultbolag, är valet friare.

För de flesta står valet mellan tre olika alternativ: React, Angular och Vue.js. 

Fördelar med React

React är skapat av Facebook och lanserades 2013. Det växer idag snabbare än konkurrerande verktyg. Buggar upptäcks snabbt och många arbetar på att lösa dem snabbt. Biblioteket är stort och dokumentationen omfattande och detaljerad. Hos Npm Trends kan du följa populariteten i de olika biblioteken och ramverken.

Nackdelar med React

Många utvecklare tycker att dokumentationen är svår för nybörjare att ta till sig. Men för utvecklare med god kunskap i Javascript är det lätt att använda.

Det krävs också djup kunskap för att integrera React i ett ramverk, eftersom det inte är ett ramverk i sig själv. Men för den som är duktig på Javascript är det ändå enklare än att arbeta med Angular.

React-utveckling.

Hur står sig React i jämförelse med andra ramverk? 

React är inte ett ramverk, utan ett Javascript-bibliotek. Angular å andra sidan är ett fullfjädrat ramverk för att utveckla dynamiska webbapplikationer.

Det finns fler tekniska skillnader. Till exempel är React är baserat på Virtual DOM, medan Angular är baserat på MVC (Model View Controller).

Ett viktigt argument för React är att det växer snabbare än än andra bibliotek och ramverk. Det gör att fler problem kan upptäckas och fler lösningar dokumenteras.  

Hur ska jag välja?

Ska man vara säker på att få det ramverk som passar bäst för projektet är det bäst att studera läget för React och de andra stora biblioteken och ramverken just nu. Granska den senaste releasen för att se var React befinner sig. Har förbättringar gjorts som är viktiga för ert projekt? 

Fråga er också vilka bibliotek ni kommer att behöva använda i projektet. Är de kompatibla med React, Angular och Vue.js? Om de bibliotek ni behöver är kompatibla med ett specifikt ramverk eller bibliotek, är det troligen ett bra val.

 Stöd i teknikvalet

På Indpro stöttar vi våra kunder i val av teknik. Vi är teknikagnostiker och går in i varje nytt projekt med öppet sinne, utan förutbestämd åsikt om vilken teknik och ramverk som är bäst. Vi utgår från behoven och möjligheterna i varje unikt projekt när vi rekommenderar teknik. Våra tekniska projektledare har erfarenhet av Angular och React såväl som Vue.js. Vi har även utvecklare som besitter dessa kompetenser.

Kontakta oss när ni behöver stöd i er utveckling – och ert teknikval!