Behöver du Angular-utvecklare?

Vi arbetar med de senaste Javascript-ramverken för front-end-utveckling och har resurser med kompetens inom Angular.

Behöver ni tillfälligt stöd av en front-end-utvecklare specialiserad på Angular?  Eller söker ni löpande utvecklarhjälp? Vi har de resurser ni behöver.

Vi erbjuder: 

Projektutveckling med Angular.

Dedikerade team med Angular-kompetens.

Utvecklare on-site.

 

Projektutveckling med Angular

Har ni behov av kompetens inom Angular till ert projekt? Vi erbjuder IT-konsulter med Angular-kompetens. Vi bidrar också med styrning. Våra projektledare är erfarna och SCRUM-certifierade.

Dedikerade team med Angular-kompetens

Vi arbetar med långsiktiga partnerskap. Våra kunder har dedikerade team av utvecklare som sitter hos oss, eller on-site. Utvecklarna fungerar som en förlängning av kundens IT-avdelning och samarbetet löper över flera år. Teamens storlek varierar från tre till femton utvecklare. Vi skalar upp i takt med att behovet växer. 

Utvecklare on-site 

Våra utvecklare har gedigen erfarenhet av internationellt samarbete och finns tillgängliga för arbete on-site hos kunder i Sverige. När ni inte behöver ha era utvecklare tillgängliga on-site arbetar de flesta av dem från vårt största utvecklingscenter i Bangalore, Indien. 

  

Varför Angular?

Det är idag en självklarhet att använda ett ramverk eller bibliotek när man utvecklar moderna webbapplikationer. Det sparar otroligt mycket tid, arbete och kod och är därför ett måste när man utvecklar dynamisk webb.

Frågan är vilket ramverk som är bäst för det projekt man ska utveckla. 

Flera faktorer spelar in i valet. Har ni redan utvecklare på plats är deras tidigare kunskap och kompetens en viktig faktor. Om ni däremot ska rekrytera nya utvecklare, på egen hand eller via ett konsultbolag, är valet friare.

För de flesta står valet mellan tre olika alternativ: Angular, React och Vue.js. 

Fördelar med Angular

Angular är ett fullfjädrat ramverk, medan React är ett bibliotek. När man lägger till ytterligare bibliotek till React får man ett ramverk. 

En avgörande faktor i valet av ramverk är hur levande communityn är. Vilket ramverk växer snabbast och är mest använt just nu? Communityn är avgörande för att ramverket ska utvecklas och vara attraktivt. Ju mer aktiv communityn runt ramverket är, desto snabbare fixas buggar. Hos Npm Trends kan man följa hur olika ramverk och bibliotek växer.

Idag är React det största ramverket, vilket kan tala för att det är det bästa valet. Men samtidigt är Angular det äldsta ramverket på marknaden – det skapades av Google redan 2010. Där finns den absolut största erfarenheten. Angulars dokumentation är mer omfattande och ramverket har haft fler användare totalt genom åren. Stöter du på problem är chansen stor att någon annan har haft samma problem, löst det och dokumenterat det. För många är detta ett viktigt argument att välja Angular.

Å andra sidan växer React snabbare idag, vilket gör att fler problem kan upptäckas och fler lösningar dokumenteras. Det är därför inte ett självklart val.

Utveckling med Angular.

 

Hur ska jag välja?

För att vara säker på att ni får det ramverk som passar bäst för ert projekt bör ni studera läget för Angular och de andra stora ramverken och biblioteken just nu. Granska den senaste stabila releasen för att se var Angular befinner sig. Vilka förbättringar har gjorts, som kan vara viktiga för ert projekt?

I slutänden kan valet handla om vilka Javascript-bibliotek ni kommer att använda. Vet ni redan vilka bibliotek ni behöver i projektet bör ni kontrollera hur kompatibla de är med Angular och de andra ramverken. Om de är mer kompatibla med något av ramverken är detta troligtvis det bästa valet.

Stöd i teknikvalet

På Indpro stöttar vi våra kunder i teknikvalet. Vi är teknikagnostiker och går in i varje nytt projekt utan en förutbestämd uppfattning om vilken teknik och vilket ramverk som är bäst. Vi utgår från varje projekts unika behov och möjligheter när vi rekommenderar tekniker. Våra tekniska projektledare har erfarenhet av såväl Angular som React och Vue.js. Vi har även utvecklare med dessa kompetenser. 

Kontakta oss när ni behöver stöd i er utveckling – och ert teknikval!