IT-lösningar med rätt resurser till rimligt pris

Vi har levererat IT-lösningar sedan 2005, och har genom åren byggt upp en bred kompetens- och erfarenhetsbank. Bland de IT-lösningar vi arbetar med finns såväl väletablerade affärssystem, som nyutveckling med stöd av de senaste teknologierna.

Genom att kombinera utländska utvecklarresurser med svenskt tekniskt ledarskap och svensk leveranskvalitet, kan vi erbjuda prisvärda IT-lösningar med säker leverans.

Vad har ni behov av?

Webbutveckling
Vi har lång erfarenhet av att utveckla för webb. Därför har vi givetvis djupgående erfarenhet av tekniker som Angular, Javascript, HTML5 och CSS3. Vi levererar mobilanpassade lösningar med bra prestanda och användarvänliga gränssnitt.

Mobilutveckling
Vi har erfarna utvecklare inom såväl hybridutveckling som native för Android och iOS. Vi har byggt allt från enkla informativa appar till komplex funktionalitet med kopplingar till bakomliggande affärssystem.

E-handelslösningar
Vi har erfarenhet av att bygga lösningar på de flesta stora e-handelsplattformarna, som Magento, WooCommerce på WordPress, EPiServer CMS och Commerce samt Shopify.

Vi är certifierad partner till Ucommerce och flera av våra utvecklare är certifierade på Ucommerce för Umbraco.

Vid nyutveckling stöttar vi våra kunder i val av rätt plattform för projektet.

Episerver
Vi har erfarenhet av att

  • Vidareutveckla plattformar
  • Migrera ett befintligt system till nyare version av systemet
  • Implementera EPi som ny plattform.

React
Vi har utökat vår kompetens inom React för att kunna möta den stora bristen på utvecklare med erfarenhet av React.