Tyréns

Logga

Företaget

Tyréns AB är ett av de ledande konsultföretagen inom samhällsbyggnad, med ca 1.000 anställda på ett 20-tal kontor runtom i Sverige. Tyréns erbjuder tjänster inom stadsbyggnad och infrastruktur, samt byggnader och fastigheter.

Utmaningen

Tyréns har ett kontinuerligt behov av att utveckla och förbättra sina IT-produkter. Det ställer krav på en leverantör som kan erbjuda ett långsiktigt stöd med en kunskapsuppbyggnad hos utvecklare. Det krävs också specifika kunskaper inom integration gentemot CAD och ritprogram.

Lösningen

Indpro tillsatte ett team med specialistkunskaper inom den efterfrågade kompetensen, och som hade förutsättningar för att bygga upp kunskap kring en väldigt bred produktsvit. Detta gav Tyréns tillgång till ett dedikerat team som arbetar med att utveckla deras produkter.

Resultatet

Indpro är en långsiktig och tillförlitlig partner till Tyréns, som kan svara upp mot de flesta projektförfrågningar. Tyréns har vait att permanent anlita Indpro för nyutveckling och vidareutveckling av merparten av deras mjukvaror.

  • Det finns ett långsiktigt tänk hos Indpro och deras dedikerade team. Därför har vi valt att jobba med dem under flera års tid

    • Pär Hagberg
    • Avdelningschef BIM- och GISavdelningen, Tyréns AB