iBinder

Logga

Företaget

iBinder har utvecklat projektverktyget
har sin själ och sina rötter i byggindustrin, där de sett ett behov av ett effektivt system för projekthantering. Förlagan för iBinders projektverktyg “Pärmen” är den analoga pärmen. iBinders system följer formen för byggbranschens projektpärm, och bygger på samma enkla och intuitiva logik.

Utmaningen

iBinder är ett företag med stark tillväxt, vilket skapar utmaningar med att hinna med att utveckla produkten. När iBinder kontaktade Indpro behövde de hjälp både med att få in fler utvecklare, och med att styra och projektleda sina egna och de externa utvecklarna.

Lösningen

Indpro tillhandahöll ett team med .Net-utvecklare, och även en projektledare som övergripande stöd för hela utvecklingsgruppen.

Resultatet

iBinder har sett en ökad effektivitet i sin utveckling, de har hunnit utveckla mer på kortare tid och därmed svarat upp mot kundönskemål och nya tillägg i produkten. iBinder Pärmen har på två år ökat antalet användare från 70.000 till 120.000.

  • Indpro har gett oss en styrka i utvecklingen som vi inte hade själva, och vi har dessutom fått bättre kontroll över kravställning, planering och kvalitet.

    • Jan Gezelius
    • CTO, iBinder Pärmen AB