Fenix begravning

Företaget

Fenix begravning är ett snabbväxande svenskt företag som erbjuder ett enklare och smidigare sätt att planera begravningar online. Företaget grundades 2014 och har tagit in riskkapital i flera vändor. Flera erfarna entreprenörer finns bland investerarna.

Utmaningen

Fenix behövde en ny teknisk plattform med ett användarvänligt gränssnitt för både kunder och medarbetare – såväl interna som externa. Plattformen behövde fungera som ett projektverktyg, och samtidigt vara ett CRM och en e-handelslösning. Dessutom skulle plattformen integreras med ett nytt affärssystem. 

Lösningen

Indpro byggde plattformen från scratch i nära samarbete med Fenix team. Fenix tog fram en design och specificerade funktionaliteten. Indpro föreslog teknikval, och byggde plattformen med AWS och microservice-arkitektur. Projektet gick live ett år efter start, där en stor del av projekttiden bestod av lansering av, och integrering med, det nya affärssystemet.

Resultatet

Fenix begravning har idag en digital lösning för begravningar och familjejuridik som är i absolut framkant på marknaden. Plattformen hjälper Fenix personal att arbeta effektivt och transparent. Samtidigt får kunderna en enklare och bättre upplevelse av att planera för en begravning.

Samarbetet mellan Fenix och Indpro löper vidare sedan starten 2018. Fenix har ett utvecklarteam hos Indpro som kontinuerligt levererar förbättringar och ny funktionalitet i plattformen.

  • Teamet har varit engagerat sedan dag ett och vi har jobbat nära varandra. Jag tror inte att vår plattform hade blivit lika bra med en annan partner.

    • Johannes Ekblad
    • CTO & medgrundare, Fenix begravning