Exicom

Företaget

Exicom Software är en ledande leverantör av helhetslösningar för projekt- och verksamhetsstyrning, i form av det egenutvecklade affärssystemet Copernicus Business Suite.

Utmaningen

Samarbetet började redan år 2010, då Exicom anitade Indpro för att stödja i arbetet med att ta fram en webbaserad version av Copernicus Pro. Verktyget är utvecklat i programmeringsspråket Progress, vilket endast ett fåtal idag i Sverige har kompetens inom. Förutom att utveckla en webbversion av Copernicus Pro, ville Exicom även överföra delar av funktionerna till en mobilapplikation.

Lösningen

Indpro tillsatte ett utvecklingsteam med specialkompetens i Progress. Tillsammans utvecklade vi webbversionen av Exicoms verktyg Copernicus Pro.

Uppdraget utökades när ett behov uppstod av att utveckla ett mobilt stöd för affärssystemet. Indpro har därmed också utvecklat Exicoms produkt Copernicus Mobile för Iphone och Android.

Resultatet

Förutom att kunna erbjuda webb- och mobilversioner av Copernicus Pro, har Exicom, genom att anlita Indpro, reducerat sina kostnader och fått tid över till andra delar av sin verksamhet. Indpro fortsätter än idag att vara en viktig del i utvecklingsarbetet med Copernicus.

  • Indpro är en bra offshoring-partner som verkligen kan hjälpa en att komma igång. De är lösningsorienterade och har ett personligt engagemang.

    • Arne Fridmar
    • CTO, Exicom