Assistansboken

Logga

Företaget

Assistansboken Sverige AB har skapat en smart IT-lösning för personliga assistenter i Sverige. Verktyget sammankopplar assistenter och erbjuder ett forum för bättre interaktion och informationsutbyte om patienters unika behov. Detta förbättrar samspelet mellan assistenterna, men även mellan arbetsgivare. Dessutom stödjer verktyget assistenternas schemaläggning och tidsrapportering.

Utmaningen

Grundarna till bolaget jobbade som personliga assistenter och såg behovet av ett IT-stöd särskilt utvecklat för denna yrkesgrupp. Viktiga funktioner var användarhantering för att säkra konfidentiell information, forum för informationsutbyte, central schemaläggning och tidsrapportering samt adminstrationsmöjligheter för alla delar av systemet.

Lösningen

Indpro fick uppdraget att utveckla en webbaserad tjänst från grunden. Indpro utvecklade den kompletta plattformen och tog ett helhetsansvar från systemdesign till lansering.

Resultatet

Assistansboken Sverige AB har lyckats introducera en ny typ av verktyg för personliga assistenter på den svenska marknaden, vilket har bidragit till att sätta en ny standard för hela branschen. Systemet används idag av ett flertal svenska kommuner.

  • Eftersom vi var ett start-up bolag med en väldigt god idé, men begränsat startkapital, var Indpro en mycket lämplig partner och leverantör. Med deras hjälp lyckades vi lansera vår produkt inom dem initiala budgetramar vi hade

    • Emanuel Nyberg
    • CEO, Assistansboken Sverige AB