Blogg

    • ”Ärlighet och transparens, det förväntar jag mig av våra kunder” – Sandeep Rajoria, teknisk arkitekt

    ”Ärlighet och transparens är grundpelarna i vår kommunikation med kunden. Och jag förväntar mig samma sak tillbaka.”

    Sandeep Rajoria är teknisk arkitekt på Indpro – här berättar han hur han ser på kommunikation mellan kund och utvecklare.

    Vill du ha textning? Klicka på inställningar (hjulet) för att slå på undertexter (engelska). 

  • Se video om hur det går till här