Blogg

  • 7 steg till effektiva projekt med SCRUM

  Vi har jobbat med SCRUM-metodik i över tio år – men vad innebär SCRUM i praktiken? Här går vår projektledare Mohammad Abou Samra igenom hur vi jobbar med SCRUM i våra utvecklingsprojekt!

  1 Backlog-grooming och förplanering

  Vi planerar våra projekt väl för att kunna arbeta effektivt och strukturerat. I backloggen ligger framtida planerade uppgifter. Inför nästa sprint går produktägaren och SCRUM-mastern igenom projektets backlog. Är posterna sorterade i ordning? Är prioriteringarna rätt?

  Det är också viktigt att stämma av att projektet löper som planerat. Matchar det vi gör nu projektets framtida mål?  

  2 Sprintplanering

  Vid planeringen av en sprint går SCRUM-master, produktägare och utvecklarna i teamet igenom vad som ska göras, hur mycket resurser varje uppgift kommer att kräva och bestämmer vad sprinten ska omfatta.

  3 Scopet är spikat

  Inga förändringar av sprintens innehåll är tillåtna när en sprint har startats. Endast produktägaren och SCRUM-mastern kan göra sådana förändringar. Om scopet för sprinten behöver förtydligas tar utvecklarna upp detta med SCRUM-mastern.

  4 Daily stand-up

  Varje arbetsdag inleds med ett kort möte, en daily stand-up. Mötet ska vara max 15 minuter långt. Vi har en tydlig struktur för mötena så att alla gör sig förstådda och inga missförstånd uppstår. Alla i teamet svarar på tre frågor:

  •     Vad har du gjort (igår)?
  •     Vad ska du göra (idag)?
  •     Finns det något som hindrar dig från att göra dina uppgifter?

  De hinder som kommer upp är det SCRUM-masterns ansvar att lösa.

  5 Koll på DoD

  Våra SCRUM-masters håller koll på DoD, Definition of Done, under sprinten. DoD är en checklista som avgör vilka krav och specifikationer som en uppgift ska möta innan den kan betraktas som klar. Varje teammedlem har ett eget ansvar för att stämma av DoD innan de bockar av den som utförd. Som en extra kvalitetskontroll går våra SCRUM-masters igenom DoD tillsammans med utvecklaren innan utvecklaren släpper en uppgift.

  6 Sprint-demo

  I slutet av en sprint demar SCRUM-mastern det arbete som har gjorts under sprinten för produktägaren. Alla teamets medlemmar är med och alla stakeholders hos kunden är välkomna. Produktägaren och andra stakeholders ger feedback på arbetet.

  7 Återblick/retrospective.

  När en sprint är avslutad görs en utvärdering. Tre frågor ställs:

  •     Vad gick bra?
  •     Vad kan förbättras?
  •     Vad ska vi förbättra i nästa sprint?

  Teamets SCRUM-master tar ansvar för de förbättringar som ska göras i nästa sprint.

  SCRUM är ett omfattande ramverk som har funnits i 25 år, och det används ofta vid mjukvaruutveckling. Men det gäller att alla arbetar på samma sätt för att få SCRUM att fungera bra i praktiken. Ett tips är att ta fram en lathund för hur samarbetet ser ut i ert projekt – då blir det lättare för nya utvecklare att kliva in i teamet.

  Mohammad Abou Samra, projektledare och SCRUM master 

 • Se video om hur det går till här