Blogg

  • 5 egenskaper som krävs för att leda utvecklare på distans

  Personal på Indpro.

  Ledarskap är alltid utmanande – men att leda distribuerade team ställer extra höga krav.

  Vi ser fem viktiga egenskaper som en projektledare behöver ha när hon eller han ska leda utvecklingsteam på distans. Här listar vi dem och förklarar varför.

  1 Tydlig

  Att vara tydlig i hur man uttrycker sig, och hur man leder alla typer av möten, är helt nödvändigt när man leder på distans. Tydlighet kan bland annat innebära att man har en tydlig struktur för möten – med rutiner för när de ska ske, och hur de ska genomföras.

  Att vara tydlig innebär också att alla aktörer i ett projekt ska veta vad projektledaren förväntar sig av dem.

  Givetvis behöver alla projektledare vara tydliga, men när många möten sker online krävs en extra stor tydlighet.

  2 Kommunikativ

  God kommunikation är avgörande för projektledarrollen och ska man leda på distans behöver man definitivt vara bra på att kommunicera. Man behöver både försäkra sig om att man har blivit förstådd, och säkerställa att man har förstått andra personer rätt.

  Ett bra sätt att stämma av att man har förstått rätt är att själv sammanfatta det man har hört från kunden eller teamet, och fråga om det är korrekt uppfattat.

  3 Lyhörd

  En ledare ska inte bara göra sig själv förstådd – hon eller han behöver också förstå de andra aktörerna i ett projekt för systemutveckling.

  Att kunna uppfatta signaler och ta till sig olika aktörers synpunkter är alltid viktigt för en projektledare. Men att ha en öppenhet för andra blir särskilt viktigt när man kanske inte alltid ser varandra och kan läsa av ansiktsuttrycket i en diskussion. Finns det möjlighet att ta samtal över video kan det underlätta en hel del.

  Ytterligare en dimension vid distansarbete är att flera kulturer ofta är inblandade. En projektledare som styr distribuerade team har därför stor nytta av förmågan att snappa upp när ord och begrepp har skilda betydelser för projektets aktörer.

  4 Gillar ordning och reda

  För en projektledare är det alltid viktigt att kunna hålla ordning och styra upp arbetet. Men att leda systemutvecklare på distans ställer ännu större krav på planering. Utvecklarna behöver hela tiden veta vad de ska göra, och när projektledaren inte sitter bredvid för att svara på frågor behöver det finnas en tydlig planering för att inte riskera att projektet tappar fart.

  Om man arbetar i olika tidszoner blir planeringen ännu viktigare, eftersom projektledaren då kanske inte är tillgänglig under delar av utvecklingsteamets arbetstid.

  5 Har teknisk bakgrund

  Det går inte att bortse från det faktum att det är bra att ha en teknisk bakgrund när man leder utvecklare. Visst fungerar det att vara en renodlad projektledare och ta stöd av en IT-arkitekt, som får ta de tekniska diskussionerna med beställare och med team. Men när man leder utvecklingsteam underlättar det avsevärt om man inte bara är projektledare, utan teknisk projektledare. 

 • Se video om hur det går till här