Blogg

  • 3 viktiga verktyg när du leder utvecklare på distans

  At the Indpro office

  Att leda utvecklare på distans kräver god planering och tydlig kommunikation. Här är våra tre favoritverktyg som stöttar teamet i jobbet:

  1 Jira

  Jira är navet i varje modernt utvecklingsprojekt. Inom systemutveckling är det webbaserade projektverktyget Jira marknadsledande.

  Jira erbjuder exakt vad man behöver när man arbetar agilt med utveckling. Det ger goda möjligheter att planera arbetet på ett tydligt och strukturerat sätt, och gör det lätt att logga den tid som utvecklarna arbetar med olika uppgifter.

  Om man nyttjar möjligheten att sätta tidsestimat och logga arbetstid blir projektet helt transparent för kunden. Kunden vet exakt vad utvecklarna lägger sin tid på, och vad de jobbar med just nu. De kunder som vill kan själva gå in i Jira och ha koll på projektet. Kunder kan också gå in i verktyget och lägga upp uppgifter, så kallade ”issues”.

  2 Slack

  Slack är ett bra verktyg för snabb kommunikation, både direkt och i grupp.

  När man startar upp ett projekt kan man med fördel skapa en eller flera kanaler för projektet i Slack. Alla som bjudits in till kanalerna får tillgång till de konversationer som sker i kanalerna, men det går också att skicka privata meddelanden till varandra.

  I många projekt blir Slack ett sätt för utvecklarteamet och kunden att pinga varandra och bolla snabba frågor. Det går även att genomföra röstsamtal i Slack.

  3 Skype

  Skype funkar bra för dagliga möten, exempelvis det som inom agil utveckling kallas för daily standups. En stor fördel med Skype är möjligheten till videosamtal: att kunna se varandras ansiktsuttryck och kroppsspråk underlättar samarbete på distans.

  Skype kan också användas både internt och mellan kund och utvecklare för att pinga varandra och ställa frågor.

  En alternativ tjänst för videomöten är Google Meet.

  Kompletterar varandra

  De tre verktygen Jira, Slack och Skype används alla på olika sätt och kompletterar varandra bra. Jira är projektets hjärta där allt som händer dokumenteras. Slack är en kanal mellan kund och utvecklarteam där alla får tillgång till de samtal som rör projektet. Skype kan användas för videomöten och för snabba frågor.

  För en projektledare är det a och o att hålla koll på att teamets systemutvecklare gör rätt saker – och att arbetet rullar på enligt tidplan. Se till att ni har smarta verktyg när ni jobbar tillsammans på distans! 

 • Se video om hur det går till här