Blogg

  • 3 vanliga misstag när du leder utvecklare på distans

  Att leda utvecklare på distans ställer extra höga krav på projektledaren. Vår CTO Henrik Melchander har listat de tre vanligaste misstagen – så att du kan undvika dem.

  1 Har fel information.

  Det vanligaste problemet när man leder på distans är att det uppstår missförstånd. Det kan bero på en rad olika saker: att kunden har lämnat fel information, eller att projektledaren eller utvecklarna har missuppfattat det kunden har sagt. Det kan också bero på att man faktiskt har förstått rätt men sedan dokumenterat informationen fel.

  I grund och botten handlar det om kommunikationen mellan projektledare och kund. För att undvika missförstånd behöver projektledaren se till att skaffa sig tillräckligt mycket detaljer om vad kunden vill att teamet ska bygga. Projektledaren måste därför vara petig när han ställer frågor till kunden.

  Hur djupt ska man då gå i detaljerna? Det finns förstås en risk åt andra hållet – att man dokumenterar för mycket. Därför gäller det att hitta en detaljnivå som passar teamet. Det kan fortfarande finnas frågor, men frågorna ska inte utgöra hinder för arbetet.

  2 Tar saker för givet.

  Det absolut viktigaste när man leder team på distans är att aldrig ta något för givet. Det behöver både kund och leverantör tänka på. Men i slutänden hamnar ansvaret på projektledaren.

  Att inte ta saker för givet gäller förstås inte bara när man samarbetar på distans – men om ni befinner er i olika miljöer finns det ofta fler saker som kan uppfattas på olika sätt.

  Som projektledare behöver du fråga dig: Är det något jag tror att kunden vill ska göras, som beror på att jag tänker på ett visst sätt? Är det något som är underförstått och som jag behöver sätta ord på?

  Försök att plocka upp alla saker på bordet så att inget finns kvar som är ambivalent.

  3 Har inte tillräckligt bra koll på förutsättningarna.

  Ett vanligt misstag vid ledarskap på distans är att projektledaren är beroende av tredje part för att få information eller access för att utföra arbetet – och underskattar hur svårt det kommer att vara.

  Här finns det bara en lösning: att försöka ta reda på så mycket som möjligt så tidigt som möjligt, och göra en bra planering. 

 • Se video om hur det går till här