Specialiserade IT konsulter

Behöver ni IT konsulter? Vi har över tio års erfarenhet av att leverera IT, och kan hjälpa er att snabbt få tillgång till rätt resurser. Vi har en bred palett av kompetenser, men vår spets är webbutveckling och mobil utveckling. Våra utvecklare är bland annat experter på:

  • Java
  • .Net
  • EPIserver
  • Magento

Vi har två huvudsakliga affärsmodeller:

  1. Ni hyr IT-konsulter av oss och arbetsleder dem själva. Utvecklarna sitter on-site hos er, eller hos oss, det bestämmer ni.
  2. Vi tar helhetsansvar för att utveckla en lösning åt er, och vi samarbetar i projektform.

Låter ingen av dessa modeller helt rätt för er, er skräddarsyr vi gärna en samarbetsform utifrån era behov.

Vårt mål är att ni snabbt ska få tillgång till de IT-konsulter ni behöver, så att ni snabbt kan bygga ut ert team med rätt kompetens. Ofta kan vi dra igång inom två veckor, om den kompetens ni söker är inom våra kärnområden webbutveckling och mobil utveckling. Har vi ingen utvecklare tillgänglig med rätt kompetens så rekryterar vi. Då tar det 6-8 veckor innan vi är igång.

Agil arbetsmetodik

Alla våra utvecklare är givetvis vana vid att arbeta agilt. Genom att använda agila arbetsverktyg får ni full insyn utvecklarnas arbete och nedlagd tid, oavsett om de sitter hos er eller hos oss.

Förutom att vi erbjuder utvecklare, har vi också möjlighet att stötta er i projektstyrning. Vi arbetar globalt, och har alltid tillgång till svenska tekniska projektledare. Vår erfarenhet är att det är värdefullt i uppstarten av projekt, för att minimera risken för missförstånd kring lösningens syfte och utformning.