Blogg

  • Platt hierarki och bra kommunikation – därför har Devi Nagaraja stannat sex år hos Indpro

  Utvecklaren Devi Nagaraja har stannat på Indpro, och i samma kundprojekt, i snart sex år.

  ”Det jag gillar mest med Indpro är att du kan prata med vem som helst i företaget”, säger hon.

  Eftersom Indpro har en svensk företagskultur och en platt organisation, oavsett var i världen kontoret ligger, är vi betydligt mindre hierarkiska än vad exempelvis ett amerikanskt eller indiskt IT-företag brukar vara.

  ”Du kan kontakta vem som helst i företaget som kan den teknik du jobbar med, och få hjälp. Det är ingen som tvekar om det, och det är det bästa med Indpro.  Det är en vänlig miljö”, säger Devi.

  Under sin tid på Indpro har Devi lärt sig mycket – inte bara inom kodning, utan också kring hur hon kan hantera kunder, arbetsledare och mer juniora utvecklare.

  Hennes team har en rutin för hur de kommunicerar med sin kund där Jira fungerar som projektverktyg och Slack används för daglig kommunikation. Varje dag informerar utvecklarna kunden, och varandra, om vad de kommer att jobba med under dagen.

  Kommunikation är nummer ett

  ”Två gånger i månaden har vi sprintplanering”, berättar Devi. ”Kunden skickar då uppgifter till oss på morgonen, och under dagen gör vi tidsestimat och noterar vilka frågetecken som dyker upp och vilka krav som behöver förtydligas. Vid fyratiden på eftermiddagen vår tid har vi ett möte med kunden där alla frågetecken rätas ut.”

  De frågor som dyker upp hos kund eller team under en sprint tas upp på Slack.

  Enligt Devi finns är det ingen tvekan om vad som är det viktigaste för ett framgångsrikt samarbete mellan kund och utvecklare:
  ”Bra kommunikation är det viktigaste i ett projekt. Alla oklarheter behöver redas ut och alla frågor bli besvarade”, säger Devi. 

 • Se video om hur det går till här