Global kunskap med lokal anknytning

Våra anställda är vår största resurs och tillgång. Indpro har över 80 medarbetare med kompetenser inom en rad olika tekniker och plattformar.