Behöver du utvecklare som kan React?

På Indpro jobbar vi med de senaste Javascript-ramverken för vår front-end-utveckling. Därför har vi givetvis kompetens inom både React och Angular.

Facebooks Javascript bibliotek React är extremt populärt idag, men det är också förhållandevis nytt – vilket gör att det är stor konkurrens om de utvecklare som har rätt kompetens.  Googles Angular bibliotek har tidigare varit dominerande, men nu är React på stark uppgång. För att kunna möta den växande efterfrågan har vi på Indpro byggt upp en kompetens och kan erbjuda utvecklare med den kunskap som krävs.

Varför jobba med React?
Att arbeta med ett Javascript bibliotek är klokt, eftersom det gör arbetet effektivare och underlättar utvecklingen av dynamiska webbsidor och mobilappar.

Att välja ett stort och populärt Javascript-bibliotek är också smart. En stor användarbas gör att buggar snabbt bubblar upp till ytan och åtgärdas.

Det är också positivt att Facebook, som är ett stort företag med rejäla muskler, står bakom. Det innebär att det finns starka resurser för att utveckla Reactbiblioteket, och att det högst troligt kommer att leva kvar i ett antal år framöver.

Vi på Indpro har elva års erfarenhet av webbutveckling och mobilutveckling, och vi har erfarenhet av flera kundprojekt där vi utvecklar med React.

Hör gärna av dig för ett samtal om vad vi skulle kunna göra tillsammans.